Ontwikkelingen

De maand juni was voor de meeste horecabedrijven een dynamische maand. Vooral de exploitaties met een terrasfaciliteit draaien weer goed. We constateren hoger dan gemiddelde gastenbestedingen. Het leeuwendeel van onze gefinancierde portefeuille geeft aan de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. De cafesector en dan zeker de ondernemingen niet over een terrasfaciliteit en/of beperkte terrasfaciliteit beschikken heeft het nog steeds zwaar. Dit segment zagen wij eerder reeds als risicovol en derhalve is onze exposure in dit specifieke segment nihil. De grootschalige all you can eat restaurants hebben over het algemeen creatieve oplossingen bedacht om met minder gasten toch oude omzetniveaus te kunnen bereiken. De exploitaties die een sterke focus hebben op delivery en afhaal hebben in de maanden maart tot juni weinig tot geen hinder ondervonden van de close down. In verhouding tot de omzetten tijdens de close down periode lopen de omzetten nu weer iets terug, vanwege de heropening van de restaurants. Desondanks lijkt het erop dat de fastfood sector per saldo goed uit de crisis is gekomen. Zolang er sprake is van terrasweer, zullen de meeste professionele horeca-ondernemers vooralsnog goed blijven draaien. 

Oude berichtinggeving 2 juni 2020

De horecasector is vanaf maandag 1 juni jl. weer geopend, weliswaar met beperkingen (max 30 gasten binnen). Gelukkig is het terrasseizoen weer aangebroken. De meeste horecabedrijven beschikken over terrasfaciliteiten en sommige gemeenten bieden mogelijkheden om de terrasfaciliteit tijdelijk te verruimen. Ook is bekend dat er nieuwe regelingen en verlengingen van bestaande regelingen voor de horeca zijn geïntroduceerd. Met het leeuwendeel van onze portefeuille zijn betalingsregelingen getroffen. Op basis van gevoerde communicatie met onze ondernemers blijkt dat de situatie onder controle is. Dat betekent ook dat betalingen weer plaats gaan vinden. Café bedrijven en dan vooral de bedrijven die over geen of beperkte terrasfaciliteiten beschikken, zullen het naar onze mening de komende maanden nog moeizaam hebben. Dit geldt ook voor exploitatie met een sterke night live functie. Wij hebben geen café bedrijven in onze portefeuille zitten. De effecten voor de beleggingen van onze investeerders zijn daarmee vooralsnog zeer beperkt. 

Oude berichtgeving rondom de 'Corona Crisis' (20 maart 2020)

Deze 'tijdelijke ' pagina is speciaal in het leven geroepen vanwege de ingestelde close down van de horeca. Hier beantwoorden wij de meest gestelde vragen van onze investeerders.

Algemeen:

De totale sluiting van de horeca is naar onze mening uiteindelijk goed voor de sector. Ook het leeuwendeel van de horeca-ondernemers steunt deze maatregel. De laastste weken was er al sprake van aanzienlijk teruglopende gastenbezettingen. Door de centrale sluiting is de horeca bovenaan de agenda van de politiek komen te staan. De personele kosten vormen één van de grootste kostenposten in de horeca. Door de sluiting komt er uiteindelijk compensatie voor deze post. Tevens geeft de sluiting duidelijkheid. Ook richting leveranciers e.d. Voorafgaand aan de sluiting werd er al beroep gedaan op partijen, maar de besluitvorming om ondernemers te helpen vanuit deze leveranciers was traag. Na de sluiting blijkt dat er sympathie is en afspraken met leveranciers, verhuurders etc. makkelijker gemaakt worden. Personeel, inkopen en de huur vormen gezamenlijk gemiddeld ruim 70% van de totale bedrijfskosten. Door deze posten (tijdelijk) te elimineren, is er in principe geen negatieve kasstroom. Probleem nu is vooral dat de loonkosten in deze maand(en) nog niet gecompenseerd zijn. Dit heeft er vooral voor gezorgd dat er sprake is van tijdelijke liquiditeitsdruk. Uiteraard was de sluiting van de horeca voor het bestrijden van het virus, vanwege de enorme sociaal maatschappelijke rol die de sector vervult, ook een noodzakelijke stap. Horeca-ondernemers hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid en deze ook genomen. Daar hebben wij uitermate veel waardering voor.  

In de dagen voorafgaand aan de close down kwamen reeds verzoeken binnen om de leningen tijdelijk op te schorten. Wij hebben toen besloten om dit per casus te bekijken. Een paar dagen later kwam de close down maatregel. Op dat moment kwamen van nagenoeg alle ondernemers verzoeken binnen om de leningen tijdelijk op te schorten. Wij hebben besloten om dit voor alle lopende projecten te doen. Enerzijds om alle ondernemers even adem te geven, maar vooral ook psychologisch. Zij moeten zich nu richten op de komende maanden. Er is veel te regelen voor hen. 

Veel gestelde vragen

Hoe ziet HCN de toekomst van de horeca?

Vanwege de close down is er veel sympathie en draagvlak om de horeca te ondersteunen. De belangrijkste KPI's van een horecazaak zijn de omzet, inkopen en personele lasten. Door de dalende omzetten waren de laatste weken voor de horeca, voor de close down, verliesgevend. Het inkoopvolume van horeca-ondernemers loopt altijd iets achter de omzetontwikkelingen aan, er was sprake van een personele overbezettingen en de reguliere kosten liepen ook gewoon door. Door de sluiting konden de inkopen direct stopgezet worden en kon contact worden opgenomen met leveranciers om de facturen tijdelijk te bevriezen. Hoe lang de close down gaat duren, is ook voor ons onbekend. De ondernemers gaan in ieder geval gecompenseerd worden voor de grootste kostenpost in deze maanden. De vaste lasten in de horeca zijn relatief laag. Voor de meeste horeca-ondernemers is het nu een kwestie van het managen van de liquide middelen. Als de horeca weer open gaat dan verwachten wij zelfs voor de meeste bedrijven een impuls in de omzet. De horeca speelt tenslotte een belangrijke rol in het dagelijks leven. Het is een ontmoetingsplaats voor de mensheid. Voor een aantal segmenten binnen de horeca kan het herstel (groei van omzet) mogelijk langer gaan duren. Dit zijn dan vooral de exclusievere restaurant en de exploitaties die meer afhankelijk zijn van (buitenlandse) toeristen. Het voordeel van de huidige situatie is vooral ook dat de druk op de arbeidsmarkt wat zal afnemen. De horeca had al jaren te kampen met krapte op de arbeidsmarkt. Op de langere termijn verwachten wij derhalve een daling van de loonkosten en dat is over het algemeen gunstig. Ook biedt deze situatie kansen voor groei. Horeca was in de afgelopen jaren kostbaar (bij overnames). De prijzen bij aankoop of overname zullen onder druk komen te staan en dat is gunstig voor gevestigde partijen die verder willen groeien. Onze portefeuille heeft een relatief hoog aandeel ondernemingen met een track record. Het is dus echt niet zo dat alle horeca nu gaat omvallen. Sterker nog, de horeca is eigenlijk een vrij slagvaardige sector. Hoe vaak heeft u voor de close down gesloten horeca zaken gezien? Winkelpanden staan leeg, maar horeca is alleen maar gegroeid. Natuurlijk zijn er ook binnen de horeca zwakkere broeders. Net als in elke sector. Wij proberen in onze portefeuille de sterkere te selecteren. Niet voor niets heeft ons platform in de afgelopen jaren één van de hoogste netto rendementen van Nederland gerealiseerd. Wij zijn en blijven zeer selectief en blijven bij de selectie ook kijken of een (potentieel) ondernemer tegenvallers op kan vangen. 

Waarom heeft HCN alle projecten per 16 maart jl. direct 'on hold' gezet en niet per casus beoordeeld?

Het aantal aanvragen voor opschorting nam sterk toe. Het beoordelen van aanvragen vergt gewoonweg tijd. Dat geeft onzekerheid bij ondernemers die juist na die uitzonderlijke maatregel alle aandacht moesten geven aan andere zaken. Slagvaardigheid is dan cruciaal. Wij zijn van mening dat het managen van de personele lasten, het aanvragen van werktijdverkorting, het communiceren naar buiten toe en tijd nemen voor verwerking in dit soort situaties, erg belangrijk is. Vanaf de close down staan wij paraat voor snelle adviezen en een luisterend oor. Die adviezen die wij gegeven hebben aan de leningnemers hebben ervoor gezorgd dat ze snel konden acteren om aan 'damage control' te kunnen doen. Juist hierdoor denken wij de schade te kunnen beperken. Wij verwerken maandelijks duizenden transacties. Elke transactie is anders. Doordat wij veel processen gestandaardiseerd hebben, kunnen wij kostenefficiënt werken. Hierdoor is ons platform financieel gezond. Wij zijn financieel niet afhankelijk van plaatsing van nieuwe projecten. Door voor elk project andere regelingen te treffen in een periode waarin snel geschakeld moet worden, is besloten om alle projecten dus tijdelijk 'on hold' te zetten. Dit geeft o.i. voor iedereen duidelijkheid. 

Waarom keert HCN geen rente uit in deze 'on hold' periode?

Voor zowel leningnemers, voor ons systeem en voor investeerders is uitsluitend rente vergoeden administratief complex.  Dat betekent niet dat die optie niet bestaat (we hebben ook aflossingsvrije leningen). Echter zijn wij van mening dat deze 'on hold' periode echt van tijdelijke aard is. Na de close down periode zullen alle leningen wat ons betreft gewoon weer gaan lopen. Mogelijk zelfs dat we bij sommige ondernemers volgende maand alweer starten met volledige uitbetaling. Wij hebben het dus omgedraaid. Voor alle lopende projecten voor 1 maand administratief maatwerk bieden waardoor vertraging in de besluitvorming zou gaan plaatsvinden, zou o.i. in het nadeel zijn van onze investeerders. Nu is er rust en duidelijkheid en kunnen we de komende weken actief monitoren. Stel dat wij nu de rentebetalingen wel hadden laten doorlopen en een ondernemer die ook niet had kunnen betalen, dan zouden we meteen over moeten gaan op invordering. Invorderen in deze tijd is alles behalve raadzaam, daarnaast brengt dat ook direct juridische kosten met zich mee. Kosten die mogelijkerwijs hoger zijn dan de misgelopen rentelast deze maand. En dan is nog te vraag welk resultaat de invordering zou opleveren.  Zoals bekend zijn er elke dag nieuwe ontwikkelingen. 

Waarom keert HCN aan ondernemers nog de financiering uit die net voor de close down gefinancierd zijn?

Dat betreft twee projecten. La Base in Amersfoort en Mambo Beach in Kijkduin. Bij deze twee projecten is sprake van ervaren ondernemers. Beide ondernemingen gaan de komende weken verbouwen om vervolgens open te gaan. Voor hen is deze close down een voordeel, omdat alle tijd en energie nu gestoken kan worden in de voorbereidingen naar de opening. Deze projecten vallen beide niet in de opschortingsregeling. Dat weten de ondernemers ook. De close down periode wordt juist benut om de verbouwing voorspoedig te kunnen laten verlopen. Hoe lang de close down gaat duren, is voor iedereen onbekend. Wij verwachten momenteel niet dat dit een periode van bijvoorbeeld 6 maanden zal zijn. Mogelijk zelfs dat de heropening van de horeca juist tot een extra impuls zal gaan leiden. Bij Mambo Beach is er ook nog eens sprake van een voornamelijk buitenexploitatie. 

Gaat HCN nieuwe projecten plaatsen deze komende weken?

Ja, dat gaan wij doen. Wel zullen dit vooralsnog gevestigde horecabedrijven zijn met vet op de botten. De ondernemers zien nu crowdfunding juist als de mogelijkheid om nog meer betrokkenheid te creëren. Wij hopen dat investeerders ook inzien dat juist in deze tijd, zij degene zijn die de gepassioneerde horeca-ondernemers kunnen helpen bij verwezenlijking van hun ambities. Op de beurzen is de malaise duizend maal groter. Investeren in horeca is tastbaar en daarnaast nemen wij bovengemiddelde zekerheden. Daarbij komt dat helaas de banken vanwege de omstandigheden een volledige lock hebben op financiering van nieuwe horeca-aanvragen. Banken financieren altijd verkeerd anticyclisch. Als de horeca al jaren goed draait dan gaat de financieringskraan open.  Als er zich kansen voordoen in de markt, dan gaan ze op slot. Juist nu zijn er enorme kansen voor ervaren horeca-ondernemers.  Als ondernemers in deze tijd geen financiering krijgen dan heeft dat uiteindelijk grootste gevolgen voor de economie. Daar ligt momenteel ook 1 van de belangrijkste oorzaken van de negatieve nevengevolgen van het virus.  Het is oprecht niet zo dat de horecasector nu aan het einde is. De sector is zo oud als de weg naar Rome. Die kan echt wel tegen een stootje. Als alle horecabedrijven zouden omvallen, dan gaan er direct een half miljoen banen verloren. Dan ziet Nederland er heel anders uit. Nog even los van alle indirect betrokken ondernemingen bij de horeca. Daarnaast draaien bezorg- en afhaal exploitaties momenteel overuren. Die profiteren van de huidige omstandigheden. Natuurlijk zal de wereldeconomie onder de huidige crisis leiden. De horeca heeft een veel te prominente functie in ons dagelijks bestaan. 

Denkt HCN dat nieuwe projecten, die geplaatst worden in de komende weken, gaan vol lopen?

Wij hebben oprecht geen idee. Op basis van ons opgebouwde trackrecord heeft ons platform uitstekend gepresteerd, met gemiddeld meer dan 6% netto rendement. Dat is o.i. een mooi rendement en zeker in deze tijden. De projecten die wij gaan plaatsen, zijn gewoon gerenommeerde ondernemingen en ondernemers met voldoende vet op de botten. Er zullen veel mensen zijn die hun vermogen op de beurs hebben zien slinken. Dat geldt ook voor de crypto markten. Aan de andere kant is er ook veel sympathie in de markt. Investeren kan al vanaf slechts 250 euro en die kunnen in ieder geval momenteel niet uitgegeven worden in de horeca. Wij gaan in ieder geval investeren. Dat doen wij sowieso al bij elk project dat wij plaatsen. Niet alleen voor een leuk rendement, maar vooral ook om een grote sector in Nederland in deze tijden te helpen. Omdat wij zelf ook investeren in al onze projecten, nemen wij net als alle andere investeerders geen onbeheersbare risico's. Dit is ook de belangrijkste reden dat wij van de inmiddels meer dan 2.000 aanvragen er slecht 160 hebben gehonoreerd in de afgelopen jaren. 

Hoe helpt u de horeca-ondernemers momenteel bij het overbruggen van deze periode?

Enerzijds dus door de maatregel waarbij wij deze maand alle leningen on hold hebben gezet. Daarnaast zijn wij met veel ondernemers persoonlijk in contact. Wij voorzien ze van concrete en praktische adviezen. Hier komt onze horeca-expertise goed tot zijn recht en dat onderscheidt ons juist van andere platformen en bancaire instellingen. Wij spreken de taal van de horeca-ondernemers, kennen de wet-en regelgeving en hebben een groot netwerk in deze sector. Dat netwerk wordt ook ingezet. Zo bellen wij ook met toeleveranciers van de horeca en bespreken de huidige situatie. Er liggen nu ook veel vragen van ondernemers of ze wel/ niet bezorg- of afhaalactiviteiten moeten gaan introduceren. De media staan vol met berichten over die initiatieven. Afhaal-en bezorgrestaurants draaien nu gewoon prachtige resultaten, maar dat zijn bedrijven die hier de processen op hebben ingericht en daarnaast producten leveren die geschikt zijn voor deze functie. Bij een restaurant in het hogere segment ligt dat echt wel wat genuanceerder. De werktijdverkorting gaan de personele kosten gewoon compenseren (wanneer echt uitgekeerd gaat worden is nog de vraag). Als je nu toch omzet gaat draaien, moet je er wel zeker van zijn dat die winstgevend is. Het gaat dan sowieso ten koste van de compensatie regeling.  Bezorgen winstgevend krijgen is echt niet eenvoudig als het je core business niet is. Hoe krijg je de producten conform je eigen kwaliteitseisen uiteindelijk goed bij de gasten thuis? Dat is echt wel een opgave. Dan is nog de vraag of gasten bij je bestellen uit empathie of omdat ze echt opeens a la carte gerechten willen bestellen.....Bezorgen door professionele restaurants is de afgelopen jaren helemaal niet succesvol gebleken. Dus waarom nu opeens wel?Voor dit soort zaken vormen wij een professionele sparringpartner richting de ondernemers. Maar we vertellen ze ook wat ze in deze tijden ook kunnen gaan doen. Te denken valt aan onderhoudswerkzaamheden, grote schoonmaak, nadenken over nieuwe kaart voor na de heropening, updaten van een website en natuurlijk ook zorgen dat de administratie helemaal bij is. 

Zijn er ook positieve gevolgen voor de horeca de komende maanden?

De meeste klanten die wij spreken, ook vanuit andere activiteiten (accountancy en advies), zien de toekomst van de horeca niet somber in. De close down heeft gezorgd voor duidelijkheid. De maatregel dan loonkosten grotendeels worden gecompenseerd is bijzonder gunstig voor de horeca. De loonkosten vormen tenslotte 1 van de grootste kostenposten. De huidige ontwikkeling zal naar onze mening kunnen bijdragen aan een gezondere arbeidsmarkt. De meeste lonen waren de afgelopen maanden en jaren sterk gestegen, mede door de krapte. Dat had bedrijfseconomisch behoorlijke gevolgen voor de prestaties van de horeca-ondernemingen. Ook ging het de laatste jaren (omzet technisch) goed in de horeca. Dit had tot gevolg dat er exorbitante bedragen werden betaald bij overnames. Door deze hoge overnamesommen vonden wij financiering in veel gevallen onverantwoord. Hierdoor hebben wij relatief weinig financieringsaanvragen kunnen honoreren. Wij zijn zeer kritisch ten aanzien van overnamesommen. Als straks de horeca weer geopend gaat worden, verwachten wij een impuls van de horecabezoeken. Nu is de kans reeel dat de overheid maxima stelt aan het aantal gasten per zaak (hetgeen wij ook ondersteunen). Door een grote vraag in relatie tot beperkter aanbod, kan er een situatie ontstaan waarbij gasten weer sneller gaan reserveren. Dit is bedrijfseconomisch en organisatorisch aangenaam voor horeca-exploitaties. Schaarste is goed voor de vraag. Door de sluiting kunnen horeca-ondernemers tijd nemen voor strategische planning, terwijl de liquiditeiten op langere termijn minder druk opleveren. Ook partijen die naast ons als financier preferente crediteuren vormen, maken pas op de plaats. Zolang de loonkosten voor het leeuwendeel gecompenseerd blijven worden is dus het grootste probleem waar een horeca-onderneming gedurende de exploitatie mee te maken heeft grotendeels opgelost. Wij denken juist dat sectoren buiten de horeca om de komende maanden en misschien wel langer grote hinder gaan ondervinden.