loading...

Cafetaria Muntendam

Cafetaria Muntendam

Project nr.: 510 Financieringsbedrag: € 50.000,00
Bedrijfstype: Cafetaria Geïnvesteerd: € 50.000,00
Kenmerk financiering: Bedrijfsovername Rente per jaar: 5%
Zekerheden:
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid
Looptijd annuiteit: 48 mnd
Borgsteller: Leverancier Borg: 100%
€ 50.000,00 geïnvesteerd
100% gefinancierd
8 investeerders
4maanden geleden
Cafetaria Muntendam - Horeca Crowdfunding.JPG
Cafetaria Muntendam - Horeca Crowdfunding.JPG

Recensie HCN

Deze lening van € 50.000 wordt 100% geborgd door een toeleverancier. De verkopende partij neemt het overgrote deel van de overnamesom voor haar rekening middels een huurkoopovereenkomst. De ondernemer tekent hoofdelijk mee voor deze lening van € 50.000.

 

Algemene informatie

Onderneming: Cafetaria Muntendam
Entiteit:      Éénmanszaak
Vestigingsplaats: Muntendam
Website: www.cafetaria-muntendam.nl
Ondernemer: Mw. B. de Wit

 

De ondernemer

Mw. B. de Wit, 27 jaar jong en ambitieus, werkt al vele jaren in de onderneming en zij wil dit bedrijf graag voor eigen rekening en risico exploiteren. Gezien de omzetontwikkeling en het resultaat van dit bedrijf is het een mooie kans voor haar om te gaan ondernemen.

De financiering

De financiering is bedoeld voor de overname van de cafetaria in Muntendam. De totale financieringsbehoefte (inclusief voorfinanciering BTW) bedraagt afgerond € 320.000. Er wordt voor € 270.000 aan risico dragend kapitaal ingebracht waaronder een achtergestelde lening vanuit de verkoper. De resterende geborgde financieringsbehoefte komt uit € 50.000. 

De vooruitzichten

De geprognosticeerde worst case omzet voor 2021 (vanaf mei) bedraagt afgerond € 245.000 met een geprognosticeerde EBITDA van afgerond € 90.000 en een liquiditeit na aflossingsverplichtingen van € 45.000. Voor 2022 bedraagt de geprognosticeerde omzet € 440.000 met een EBITDA van afgerond € 160.000 en een liquiditeit na aflossingsverplichtingen van € 83.000. De kasstroom is ruim voldoende voor de langlopende financieringsverplichtingen. 

Juridische structuur

Borgsteller

Publicatiestukken

Datum Geïnvesteerd bedrag
1 juni 2021 € 25.000,00
1 juni 2021 € 10.000,00
1 juni 2021 € 2.500,00
1 juni 2021 € 2.500,00
1 juni 2021 € 2.500,00
1 juni 2021 € 2.500,00
1 juni 2021 € 2.500,00
1 juni 2021 € 2.500,00