Proces leningaanvraag

U meldt uw project aan via de link 'Project aanmelden'. Vervolgens vult u alle velden zo compleet mogelijk in. Houdt u hierbij rekening met een rente die voldoende aantrekkelijk is voor investeerders. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw aanmelding. Het minimale leenbedrag bedraagt € 60.000. 

 1. Nadat u de bevestiging heeft ontvangen, wordt u verzocht om aanvullende gegevens aan te leveren en per e-mail te verzenden of om te uploaden in ons systeem.
 2. Na ontvangst van de aanvullende benodigde gegevens, wordt uw aanvraag op hoofdlijnen beoordeeld. Het resultaat wordt via e-mail met u gedeeld.
 3. Indien de aanvraag negatief wordt beoordeeld, dan ontvangt u automatisch per e-mail bericht met een beknopte toelichting. Over de uitslag wordt verder niet gecommuniceerd.
 4. Bij een positieve eerste beoordeling, zal contact met u opgenomen worden voor een uitgebreid kennismakingsgesprek.
 5. Gedurende het kennismakingsgesprek krijgt u de gelegenheid om uw plannen en gewenste financiering nader toe te lichten aan twee ervaren horeca-adviseurs.
 6. Na het kennismakingsgesprek wordt de aanvraag definitief beoordeeld. U ontvangt een bericht per e-mail met het definitieve oordeel.
 7. Bij een positieve beoordeling, nemen wij persoonlijk met u contact op, om de publicatie op het platform voor te bereiden.
 8. Uw aanvraag wordt gepubliceerd op de website, zodat investeerders de gelegenheid krijgen om op uw project in te schrijven.
 9. Nadat het te financieren bedrag is 'volgelopen' ontvangt u een kredietovereenkomst, die door u ondertekend dient te worden.
 10. Na ontvangst van de ondertekende kredietovereenkomst worden de investeerders verzocht om het toegezegde bedrag over te boeken.
 11. Indien alle gelden van de investeerders binnen zijn, dan ontvangt u het kredietbedrag op uw bankrekening.

 

Voordat u uw project via het platform aanmeldt adviseren wij u om de algemene voorwaarden uitvoerig door te nemen. Tevens verwijzen wij u graag naar de informatiepagina voor tips over ondernemingsplannen en financiële prognoses.