Vastgoed

Het financieren van commercieel (verhuurd) vastgoed in Nederland bij bancaire instellingen is moeizaam tot nagenoeg onmogelijk. Dit betreft dan vooral vastgoed leningen tot circa 2 mln. euro. Ons netwerk van ondernemers en investeerders vinden aankoop van vastgoed voor eigen gebruik of verhuur juist een aantrekkelijke investering. Wij delen die mening. Enerzijds ligt de gemiddelde beleggingswaarde van verhuurd vastgoed op ‘slechts’ 10 tot 12 keer de jaarlijkse huursom (m.u.v. van grotere steden). Anderzijds kunnen deze financieringen met harde zekerheden verstrekt worden.

Bij deze leenvorm zal sprake zijn van een 1e hypothecaire inschrijving op het gefinancierde object, waarbij tot maximaal 80% van de LTV wordt gefinancierd. De LTV staat voor Loan to Value. Ofwel het gefinancierde bedrag in relatie tot de waarde van het te financieren object.

Wij financieren uitsluitend horeca (gelieerde) objecten. Dit betekent dat in ieder geval een horecabedrijf huurder is. Een horeca-ondernemer kan daarnaast ook pandeigenaar zijn (verhuurder). Deze markt kennen wij goed, zodat de bestendigheid van de huurstromen naar onze mening goed beoordeeld kan worden. Tevens beschikken wij over een groot netwerk van potentiële huurders.

Een deel van de lening kan aflossingsvrij worden aangeboden en het andere deel via een annuïtaire lening waarop afgelost zal worden. De looptijd van het gefinancierde object zal maximaal 5 jaar zijn. Dit is korter dan de reguliere looptijden bij vastgoedfinancieringen. De insteek is dat de ondernemer aan het einde van de looptijd het openstaande saldo direct aflost.

Voorbeeld: een leningnemer wenst een financiering voor vastgoed van €500.000. Hiervan wordt €250.000 aflossingsvrij aangeboden en het andere deel van €250.000 zal via een annuïtaire lening binnen maximaal 5 jaar worden ingelost. Over beide delen wordt rente gerekend. Aan het einde van de looptijd bedraagt de restschuld €250.000.

Risico

Doordat HCN namens de investeerders de 1e hypothecaire inschrijving neemt op het gefinancierde project, biedt dit extra zekerheid. Voldoet de leningnemer niet aan de aflossingsverplichting, dan kan het gefinancierde pand verkocht worden. Doordat er gedurende de looptijd een deel van de financiering wordt afgelost tot onder de executiewaarde, zal bij executieverkoop (worst case) de verkoopwaarde minimaal gelijk of hoger liggen dan de openstaande financiering. De kans is echter redelijk aanwezig dat de ondernemer na einde looptijd het object kan herfinancieren omdat de LTV is versterkt.

INVESTEERDERS

(Automatisch) investeren

Aangezien er sprake is van harde zekerheden zal de geboden rente lager liggen dan bij exploitatiefinancieringen. Wij verwachten dat de geboden rente vooralsnog tussen de 4% en maximaal 6% komt te liggen. Vanwege de keiharde zekerheden zijn wij van mening dat de geboden rente aantrekkelijk is. Bij exploitatiefinancieringen ligt het risico tenslotte hoger dan bij vastgoedfinancieringen.

Voor automatische investeerders hebben wij een extra module aangemaakt zodat zij onderscheidt kunnen maken in criteria voor exploitatiefinancieringen en vastgoedfinancieringen. Indien u deze alvast wenst in te stellen, dan kunt u dat (na inloggen) hier doen.

LENINGNEMERS

Indien u vastgoed wilt financieren, verzoeken wij u een mail te sturen naar: info@horecacrowdfunding.nl

Wij verzoeken u hierin de volgende gegevens te vermelden:

  • Financieringsbehoefte
  • Taxatiewaarde (taxatie door erkend horeca taxateur)
  • Kadastrale gegevens aan te kopen vastgoed
  • Huurovereenkomst (indien aanwezig)

 

Zodra wij bovenstaande gegevens hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.