Klachtenprocedure

Wat is een klacht?
De wet definieert een klacht als “Iedere melding van de persoon die een klacht heeft, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is gelet de teleurstelling bij de klant dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie van de financiële dienstverlener.”

Hoe kunt u uw klacht indienen?
Klachten kun u per telefoon, brief of e-mail bij ons indienen. Dient u uw klacht in via e-mail, dan bestaat er altijd een kleine kans dat deze door technische redenen niet bij ons aankomt. Wilt u deze kans uitsluiten, dan kunt u ons telefonisch contacten om te verifiëren of u klacht daadwerkelijk is doorgekomen.
Voor klachten zijn wij bereikbaar via telefoonnummer 010-2617070, per e-mail via info@horecacrowdfunding.nl en per post via Horeca Crowdfunding Nederland, Postbus 30085, 3001 DB Rotterdam

Wat gebeurt er nadat ik mijn klacht heb ingediend?

  • U ontvangt van ons binnen 5 werkdagen per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de klacht, de persoon die verantwoordelijk is voor de afhandeling van u klacht en of het een eenvoudige of een complexe klacht betreft.
  • Bij eenvoudige klachten zorgen wij dat u uiterlijk binnen twee weken een reactie van ons ontvangt. Indien het een complexe klacht betreft, zorgen wij ervoor dat u uiterlijk binnen zes weken een reactie van ons ontvangt. 
  • Als wij onverhoopt toch niet binnen de beloofde termijn kunnen reageren, dan brengen wij u hier tijdig van op de hoogte.

 

Wat gebeurt er als ik niet akkoord ben met de oplossing die Horeca Crowdfunding Nederland aandraagt?
Indien u niet akkoord bent met de oplossing kunt u hier binnen 1 maand na ontvangst van het antwoord schriftelijk bezwaar tegen aantekenen. Wij zullen aan de hand van het door u aangedragen verweer uw klacht opnieuw beoordelen.

Kan ik mijn klachtdossier inzien?
Als degene die de klacht heeft ingediend hebt u recht op inzage in het door ons opgebouwde klachtdossier. Horeca Crowdfunding Nederland is derhalve verplicht u te allen tijde inzage in uw klachtdossier te geven.

Hoe lang wordt mijn klachtdossier bewaard?
U klachtdossier wordt tot minimaal 5 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

KiFiD, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Horeca Crowdfunding Nederland is aangesloten bij het KiFiD.