Statistieken

Horeca Crowdfunding Nederland zet zich in voor een transparante crowdfundingmarkt. De statistieken worden bijgewerkt na financiering van een project of uiterlijk per maand. Maar let op: de crowdfundingmarkt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst.

De eerste lening aanvraag is op 31 januari 2014 gepubliceerd op Horeca Crowdfunding Nederland. 

Definities en Toelichting

Platform

- Totaal geïnvesteerd: het totaalbedrag dat sinds de start van het platform is geïnvesteerd in Nederlandse horeca bedrijven.

- Aantal projecten: het totaal aantal horeca bedrijven dat is gefinancierd via het platform.

- Succesvol gefund: het percentage leningaanvragen dat is geplaatst op het platform en binnen de inschrijfperiode van maximaal 60 dagen is volgeschreven door investeerders.

Lenen

- Gemiddeld leenbedrag: het gemiddelde van de leningen die succesvol zijn verstrekt via het platform.

- Grootste lening: de grootste lening die via het platform is verstrekt. 

- Gemiddeld geboden rente: de gemiddelde jaarlijkse rente die een ondernemer betaald over het openstaande leningbedrag.

- Gemiddelde looptijd: het gemiddelde aantal maanden van de looptijd van een lening verstrekt via het platform.

Investeren

- Investeerders: het totaal aantal geregistreerde investeerders.

- Gemiddelde investering: het gemiddelde investeringsbedrag van investeerders via het platform.

- Gemiddeld netto rendement: het rendement na van aftrek van jaarlijkse kosten (investeerdersfee) rekening houdend met afboekingen > Gemiddeld netto rendement (AFM): Het ongewogen netto rendement waarbij conform de aanbeveling van de AFM (bron, PDF, aanbeveling 4) alle openstaande bedragen met een betalingsachterstand van 365 dagen of meer afgeboekt zijn. Berekening: % ongewogen gemiddelde bruto rente – ((EUR afgeboekt / EUR ontvangen rente) * % ongewogen gemiddelde bruto rente) – % kosten per jaar.

- Afgeboekt: het totaal aan afgeboekt bedragen na 365 dagen.

Totaal saldo
Totaal verstrekte leningen € 71.367.746,00 100%
Totaal afgelost € 46.770.915,28 65.54%
Totaal afgeboekt € 1.006.285,22 1.41%
Nog af te lossen € 23.590.545,50 33.05%
Totaal betaalde rente € 11.939.042,68

Openstaande saldo € 23.590.545,50 100 %
Geen betalingsachterstand € 23.426.970,93 99.31%
Betalingsachterstand >45 dagen € 17.934,37 0.08%
Betalingsachterstand >90 dagen € 16.103,59 0.07%
Betalingsachterstand >180 dagen € 135.334,88 0.58%

Definities en Toelichting

Totaal saldo

- Totaal verstrekte leningen: het totaalbedrag dat sinds de start van het platform is geïnvesteerd in Nederlandse horeca bedrijven.

- Totaal afgelost: het totaalbedrag dat via het platform is terugbetaald door de leningnemers aan de investeerders exclusief rente.

- Totaal afgeboekt: (inclusief >365 dagen) met het totaal aan afgeboekte bedragen worden alle bedragen bedoeld die niet terugbetaald worden aan de investeerders en dus als afboekingen wordt gezien. Naast de reeds afgeboekte bedragen staan er ook betalingen open waar het platform met de leningnemer en/of curator en/of incasso- en deurwaarderskantoor over in gesprek zijn, maar waarvan het nog onzeker is wat en wanneer er geïncasseerd kan worden.

- Nog af te lossen: het totaalbedrag aan openstaande leningen (na afboeking) dat nog niet is afgelost.

Openstaand saldo

Dit betreft openstaande aflossingstermijnen exclusief toekomstige aflossingtermijnen.

- Geen betalingsachterstand: voor dit openstaand bedrag zijn leningnemers op tijd met het betalen van rente en aflossing

- Betalingsachterstand >45 dagen: voor dit openstaand bedrag zijn leningnemers tussen de 45 en 89 dagen te laat met betalen.

- Betalingsachterstand >90 dagen: voor dit openstaand bedrag zijn leningnemers tussen de 90 en 179 dagen te laat met betalen.

- Betalingsachterstand >180 dagen: voor dit openstaand bedrag zijn leningnemers tussen de 180 en 364 dagen te laat met betalen.

Projecten gefinancierd Aantal projecten per jaar per risicoclassificatie
Periode Aantal projecten gefinancierd Risicoclassificatie Risicoclassificatie Risicoclassificatie Risicoclassificatie
** *** **** *****
2014 8 2 2 1 3
2015 17 0 6 7 4
2016 10 2 3 2 3
2017 20 2 5 7 6
2018 58 5 9 19 25
2019 28 1 6 8 13
2020 51 2 2 13 34
2021 60 0 5 17 38
2022 65 0 0 17 48
2023 67 0 1 11 55
2024 YTD 36 0 1 3 32
Totaal 420 14 40 105 261
Totaal aandeel % 3.33% 9.52% 25.00% 62.14%
Financieringsvolume (€) per risicoclassificatie
Periode Aantal projecten gefinancierd Risicoclassificatie Risicoclassificatie Risicoclassificatie Risicoclassificatie
** *** **** *****
2014 € 750.000 € 105.000 € 95.000 € 30.000 € 520.000
2015 € 2.306.000 € 0 € 541.000 € 1.075.000 € 690.000
2016 € 1.448.000 € 165.000 € 158.000 € 245.000 € 880.000
2017 € 3.358.000 € 145.000 € 650.000 € 1.130.000 € 1.433.000
2018 € 11.174.500 € 475.000 € 1.170.500 € 3.273.000 € 6.256.000
2019 € 4.832.000 € 146.000 € 755.000 € 1.358.000 € 2.573.000
2020 € 9.702.746 € 215.000 € 205.000 € 1.984.000 € 7.298.746
2021 € 9.284.000 € 0 € 513.000 € 2.310.000 € 6.461.000
2022 € 10.628.500 € 0 € 0 € 1.969.500 € 8.659.000
2023 € 11.469.000 € 0 € 72.000 € 1.483.000 € 9.914.000
2024 YTD € 6.415.000 € 0 € 65.000 € 325.000 € 6.025.000
Totaal € 71.367.746 € 1.251.000 € 4.224.500 € 15.182.500 € 50.709.746
Totaal aandeel volume per risicoclassificatie 1.75% 5.92% 21.27% 71.05%
Projecten verzuim Verzuim op platformniveau in % Verzuim op platformniveau in aantal Aantal project in verzuim per risicoclassificatie
Periode Risicoclassificatie Risicoclassificatie Risicoclassificatie Risicoclassificatie
** *** **** *****
2014 0.00% 0 0 0 0 0
2015 0.00% 0 0 0 0 0
2016 10.00% 1 0 1 0 0
2017 15.00% 3 0 3 0 0
2018 1.72% 1 1 0 0 0
2019 7.14% 2 0 1 1 0
2020 1.96% 1 0 0 1 0
2021 5.00% 3 1 1 1 0
2022 0.00% 0 0 0 0 0
2023 4.48% 3 0 1 2 0
2024 YTD 0.00% 0 0 0 0 0
Totaal 3.33% 14 2 7 5 0
Verzuimvolume (€) per risicoclassificatie
Periode Verzuim totaal Risicoclassificatie Risicoclassificatie Risicoclassificatie Risicoclassificatie
** *** **** *****
2014 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2015 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2016 € 36.450 € 36.450 € 0 € 0 € 0
2017 € 220.852 € 0 € 220.852 € 0 € 0
2018 € 27.362 € 27.362 € 0 € 0 € 0
2019 € 48.699 € 0 € 19.453 € 29.246 € 0
2020 € 85.696 € 0 € 0 € 85.696 € 0
2021 € 444.150 € 129.965 € 62.058 € 252.127 € 0
2022 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2023 € 179.022 € 0 € 46.794 € 132.228 € 0
2024 YTD € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totaal € 1.042.231 € 193.777 € 349.157 € 499.297 € 0
Samenvatting
Totalen Risicoclassificatie Risicoclassificatie Risicoclassificatie Risicoclassificatie
Cumulatief t/m laatste boekjaar ** *** **** *****
Totaal aantal projecten in verzuim 14 2 7 5 0
Aandeel verzuim in relatie tot totale aantal projecten 420 0.48% 1.67% 1.19% 0.00%
Totaal verzuim € € 1.042.231 € 193.777 € 349.157 € 499.297 € 0
Aandeel verzuim in relatie tot totale omvang financieringen € 71.367.746 0.27% 0.49% 0.70% 0.00%
Voorspelling verzuim Risicoclassificatie Risicoclassificatie Risicoclassificatie Risicoclassificatie
** *** **** *****
Voorspelling toekomstig verzuim per risicoclassificatie 14.29% 17.50% 4.76% 0.00%
Voorspelling toekomstig verzuim op platformniveau 0.48% 1.67% 1.19% 0.00%