Lenen

Via Horeca Crowdfunding Nederland kunt u als startende of reeds gevestigde horeca-ondernemer een financieringsaanvraag indienen. U bepaalt hierbij in principe zelf de hoogte van het geboden rendement en de looptijd. Het platform neemt uitsluitend financieringsaanvragen in behandeling met een minimale hoofdsom van € 50.000. Let op: u dient over minimaal 20% eigen inbreng te beschikken. Voorbeeld: U heeft een totale financieringsbehoefte van € 100.000. Uw eigen inbreng dient dan € 20.000 te bedragen. Daarmee kan dan € 80.000 geleend worden via ons platform.

Uw leningaanvraag kunt u via deze link indienen:

Project aanmelden

Indien u een bestaande horeca-onderneming wenst over te nemen, dan is een bedrijfseconomisch verantwoorde overnamesom belangrijk bij de beoordeling van uw financieringsaanvraag. Wij adviseren u voor het sluiten van de koopovereenkomst contact op te nemen met een deskundige die de onderhandelingen kan voeren. 

In ons document 'proces leningaanvraag' geven wij inzicht in alle te nemen stappen tot plaatsing van uw project op ons platform. Daarnaast treft u onze model-geldleningsovereenkomst, hierin kunt de specifieke voorwaarden nalezen van een eventuele financiering.

Download proces leningaanvraag

Tarieven

Indien het project na de eerste beoordeling(en) in aanmerking komt voor de 'interview fase', dan brengen wij éénmalig € 295 in rekening. De betaling van deze behandelingsfee dient voorafgaand aan het persoonlijke gesprek voldaan te zijn. Indien het project in aanmerking komt voor plaatsing dan bedraagt de plaatsingsfee € 295. 

Bij een succesvolle aanvraag wordt een succesfee van 5% over het gefinancierde bedrag tot een leenbedrag van € 200.000 in rekening gebracht met een minimum van € 4.000. Over het meerdere boven een leenbedrag van € 200.000 wordt 3% in rekening gebracht.

Voorbeeld 1): u plaatst een succesvolle financieringsaanvraag van € 100.000 voor de opstart van een horeca-onderneming met een rentepercentage van 8%. U betaalt éénmalig € 295 plaatsingskosten plus € 5.000 voor de succesvolle bemiddeling. Totaal € 5.295. Deze kosten worden meegenomen in de financieringsaanvraag. 

Voorbeeld 2): u plaatst een succesvolle financieringsaanvraag van € 250.000 met een rentepercentage van 8%. U betaalt dan éénmalig € 295 voor de plaatsingskosten plus € 11.500 voor de succesvolle bemiddeling. 

Pandakten voor projecten worden geregistreerd bij de notaris. De kosten voor de pandakte worden in rekening gebracht bij de kredietnemer, deze kosten bedragen ongeveer € 595. 

Aanvullende voorwaarden

Depotregeling

Horeca Crowdfunding Nederland kan als voorwaarde stellen voor het aanbieden van haar diensten dat de Depotregeling van toepassing is bij het aangaan van een Lening. De Depotregeling is bedoeld als tijdelijke buffer om een mislukte betaling/incasso van een maandtermijn op te vangen. Op deze manier hoeven geplande uitbetalingen naar investeerders geen vertraging op te lopen. Geldnemer is verplicht het depot zo snel mogelijk weer aan te vullen. Het depotbedrag beslaat maximaal 2 maandtermijnen en wordt ingehouden op de uit te keren hoofdsom. Wanneer aan alle betaalverplichtingen is voldaan, wordt het depot automatisch verwerkt op de laatste twee termijnen van de lening.

Accountancy

Voor starters kan de aanvullende verplichting gelden dat zij gedurende de looptijd van de financiering gebruik maken van een accountantskantoor dat door Horeca Crowdfunding Nederland is toegewezen.