Lenen

Via Horeca Crowdfunding Nederland kunt u als startende of reeds gevestigde horeca-ondernemer een financieringsaanvraag indienen. U bepaalt hierbij in principe zelf de hoogte van het geboden rendement en de looptijd. Het platform neemt uitsluitend financieringsaanvragen in behandeling met een minimale hoofdsom van €50.000. Let op: u dient over minimaal 20% eigen inbreng te beschikken. Voorbeeld: U heeft een totale financieringsbehoefte van €100.000. Uw eigen inbreng dient dan €20.000 te bedragen. Daarmee kan dan €80.000 geleend worden via ons platform.

Uw leningaanvraag kunt u via deze link indienen:

Project aanmelden

Indien u een bestaande horeca-onderneming wenst over te nemen, dan is een bedrijfseconomisch verantwoorde overnamesom belangrijk bij de beoordeling van uw financieringsaanvraag. Wij adviseren u voor het sluiten van de koopovereenkomst contact op te nemen met een deskundige die de onderhandelingen kan voeren. 

In ons document 'proces leningaanvraag' geven wij inzicht in alle te nemen stappen tot plaatsing van uw project op ons platform. Daarnaast treft u onze model-geldleningsovereenkomst, hierin kunt de specifieke voorwaarden nalezen van een eventuele financiering.

Download proces leningaanvraag

Tarieven 

Fee Kandidaat-Kredietnemer

Gespreksfee

Indien de financieringsaanvraag na de eerste beoordeling(en) in aanmerking komt voor de 'interview fase', dan brengt HCN éénmalig een gespreksfee van €295 in rekening. De betaling van deze behandelingsfee dient voorafgaand aan het persoonlijke gesprek voldaan te zijn. Deze fee is verschuldigd ongeacht de plaatsing van de financieringsaanvraag.

Fee Kredietnemer

Plaatsingsfee

HCN hanteert eenmalig een plaatsingsfee van €295 euro voor plaatsing van het project (de financieringsaanvraag) op de website. Deze wordt door HCN in rekening gebracht bij de Kredietnemer. Deze fee is verschuldigd ongeacht het realiseren van een succesvolle crowdfundingcampagne.

Afsluitfee

In geval het tot daadwerkelijke financiering van het Project komt, is de Kredietnemer aan HCN de afsluitfee verschuldigd. De afsluitfee bedraagt 3% over de Hoofdsom tot een bedrag van €200.000, met een minimum van €3.000. Over het meerdere boven €200.000 wordt 2,75% in rekening gebracht. De afsluitfee wordt ingehouden op het uit te keren financieringsbedrag.

Beheersfee

De Kredietnemer moet gedurende de looptijd van de Geldleningovereenkomst over de Hoofdsom een beheersfee betalen. Deze fee wordt maandelijks berekend op basis van een percentage van 0,06% van de hoofdsom en wordt verrekend in de maandelijkse annuïteit. De beheersfee wordt tevens berekend over eventuele aflossingsvrije maanden.

Voorbeeld 1): u plaatst een succesvolle financieringsaanvraag van €100.000 voor de opstart van een horeca-onderneming met een rentepercentage van 7% met een looptijd van 48 maanden. U betaalt éénmalig €295 plaatsingskosten exclusief BTW, €3.000 voor de succesvolle bemiddeling en €2.880 voor de beheersfee. Totaal €6.175. Deze kosten kunnen meegenomen worden in de financieringsaanvraag. 

Voorbeeld 2): u plaatst een succesvolle financieringsaanvraag van €250.000 met een rentepercentage van 8% met een looptijd van 60 maanden. U betaalt dan éénmalig €295 plaatsingskosten exclusief BTW, €7.375 voor de succesvolle bemiddeling en €9.000 voor de beheersfee. Totaal €16.670. Deze kosten kunnen meegenomen worden in de financieringsaanvraag. 

Notariële kosten

HCN brengt bij een succesvolle crowdfunding gemiddeld €900 in rekening voor de kosten van de notariële dienstverlening en/of andere kosten gerelateerd aan de zekerheidsstelling (pand en/of hypotheek). Dit betreft een gemiddeld bedrag en is afhankelijk van de aard van de op te stellen (authentieke) documenten. Deze kosten worden door HCN in rekening gebracht bij de Kredietnemer en worden ingehouden op de uit te keren hoofdsom.

Aanvullende voorwaarden

Depotregeling

Horeca Crowdfunding Nederland kan als voorwaarde stellen voor het aanbieden van haar diensten dat de Depotregeling van toepassing is bij het aangaan van een Lening. De Depotregeling is bedoeld als tijdelijke buffer om een mislukte betaling/incasso van een maandtermijn op te vangen. Op deze manier hoeven geplande uitbetalingen naar investeerders geen vertraging op te lopen. Geldnemer is verplicht het depot zo snel mogelijk weer aan te vullen. Het depotbedrag beslaat maximaal 2 maandtermijnen en wordt ingehouden op de uit te keren hoofdsom. Wanneer aan alle betaalverplichtingen is voldaan, wordt het depot automatisch verwerkt op de laatste twee termijnen van de lening.

Accountancy

Voor starters kan de aanvullende verplichting gelden dat zij gedurende de looptijd van de financiering gebruik maken van een accountantskantoor dat door Horeca Crowdfunding Nederland is toegewezen.