Veel gestelde vragen

Hieronder staan de meest gestelde vragen van investeerders. Heeft u ook een vraag? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord. 

Wat is uw visie op de sector n.a.v. de nieuwe maatregelen per half oktober jl.?

Alle horeca met zitgelegenheid mag tot nadere orde niet open. Behalve voor delivery-en afhaal diensten. Voor de fastservice sector, die reeds voor het grootste deel omzet realiseert uit deze activiteiten, is dit net als bij de eerste lockdown niet onoverkomelijk. Sterker nog, deze sector heeft het tijdens  de eerste lockdown bovengemiddeld goed gedaan. Het verschil t.o.v. de eerste lockdown ligt vooral in het feit dat het aanbod delivery/ afhaal sterk is toegenomen. De fastservice sector heeft er dus wel meer concurrentie bij gekregen, echter is de vraag naar delivery/afhaal ook sterk gegroeid. In algemene zin kunnen gezonde bedrijven de sluiting wel overleven. Deze hebben voldoende bufffers opgebouwd om tezamen met de regelingen Q4 2020 te overbruggen. Grootschalige all you can eat concepten hebben het zwaarder. Die hebben te maken met naar verhouding hogere huursommen. Hierbij speelt de relatie met de verhuurder dus een belangrijke rol. Restaurant bedrijven die net tussen de twee lockdowns in gestart zijn hebben het ook zwaar. Die kwamen niet in aanmerking voor eerdere steunmaatregelen. Ook de hotellerie wordt zwaar getroffen, mede vanwege het ontbreken van evenementen, de zakelijke markt en toeristen. Wij verwachten dat pas begin volgend jaar de restaurantexploitaties weer volledig operationeel kunnen zijn. Crediteuren zijn nog steeds bereidwillend om deze uitdagende periode te overbruggen in afwachting van betere tijden. Wij verwachten dat enkele bedrijven binnen onze portefeuille aanvullend maatwerk nodig hebben. Hiermee zijn wij uiteraard in contact. Het leeuwendeel van onze portefeuille is naar onze mening nog steeds voldoende sterk om Q4 2020 door te komen. Dit mede vanwege de regelingen en additionele inkomsten uit delivery en afhaal. Wij zien nog steeds kansen voor groei binnen ons netwerk van professionele ondernemers. Zeker omdat overnamesommen wezenlijk lager liggen dan voorheen. Ook de arbeidsmarkt is nu minder gespannen. Bij nieuwe projecten richten wij ons primair op gevestigde ondernemers. 

Wat is uw visie op de sector n.a.v. de nieuwe maatregelen van maandag 28 september jl.?

De maatregelen rondom de sluitingstijden van de horeca heeft naar onze mening een beperkt effect. Dat hebben wij al geconstateerd tijdens de eerdere maatregelen met beperking van gastenaantallen. Gasten passen zich in de praktijk redelijk goed aan. Onze verwachting is dat gasten vroeger zullen aanvangen met het diner. Voor een horeca-ondernemer betekent dit, dat personeel ook eerder naar huis kan en de piek in de bezetting vroeger en minder verspreid zal plaatsvinden. Bij zaken waarbij er sprake is van een kortere verblijfsduur is al geschakeld naar een shift systeem. In algemene zin was spontane inloop op latere tijdstippen niet altijd bedrijfseconomisch interessant. Alle maatregelen hebben er in ieder geval toegeleid dat gasten gewend zijn aan een kortere verblijfsduur en mede daardoor heeft de horeca de omzet schade weten te beperken. Sommigen hebben zelfs betere maanden dan ooit gedraaid vanwege de invoering van meerdere shifts. Personeel kan ook efficienter worden ingezet. 

Ten aanzien van de maximale capaciteit van 30 gasten, zullen met name de grotere exploitaties hier hinder van ondervinden. Om eerlijk te zijn vinden wij de maatregel ook ongefundeerd. Een zaak met 500 m2 kan prima veilig meer dan 30 gasten ontvangen. Wij hopen dat de overheid nog tot inzicht komt dat dit het doel volledig voorbij streeft. Een kleine zaak met 30 gasten kan vanuit een gezondsheidsperspectief meer risico met zich meebrengen dan een omvangrijke zaak. Wij zien graag dat de overheid overgaat op een maximaal aantal gasten per m2. De grotere exploitaties worden sowieso wederom gecompenseerd in hun vaste lasten. Dat is niet toereikend voor het dekken van de volledige kosten, maar draagt zeker bij. Wij zien dat de grotere exploitaties veelal ook actief zijn en kunnen zijn in delivery en take out. Dit hebben ze al geleerd van de vorige close down. Daarnaast zijn er ondernemers die door de beperking van de capaciteit personeel zullen gaan ontslaan. Wij adviseren dit dan op basis van een vaststellingsovereenkomst te doen, zodat personeel beroep kan doen op de sociale voorzieningen. Als de capaciteit weer omhoog kan, dan kunnen ze die medewerkers weer een baan aanbieden. De grotere exploitaties zullen dus de zwaarste klappen krijgen, maar zijn over het algemeen ook kapitaalkrachtiger. Ook mede daar zij hele goede maanden hebben gedraaid. Daarnaast zijn de eigenaren van grotere exploitaties ook veel meer ervaren. Die hebben eerder al moeizame tijden doorgemaakt. 

De kleinere exploitaties met een restaurantfunctie zullen naar onze mening kunnen acteren met de nieuwe maatregelen. En mocht de omzet desondanks fors terugvallen, dan hebben zij ook nog recht op compensatie. Toeleveranciers zullen naar onze mening niet zo snel overgaan tot incasso van de openstaande posten. Die hebben belang bij het in stand houden van de relatie. Dat zien en horen wij ook terug in de praktijk. Toeleveranciers zijn erg betrokken bij hun klanten. Met de belastingdienst en het pensioenfonds kunnen goede regelingen getroffen worden. Als financier zullen wij er ook alles aan doen, om te zorgen dat de ondernemers gemotiveerd blijven en creatief. Dit in afwachting van betere tijden. Over het voldoen van de rentelasten maken wij ons vooralsnog geen zorgen. Ten aanzien van de aflossingen zullen we maatwerk toepassen. Wij en onze investeerders hebben er baat bij dat de onderneming in tact blijft. Het onderpand (waaronder de waarde van een onderneming bij eventuele verkoop) is heel veel meer waard in normale tijden dan in tijden van 'angst' en onzekerheid. Onze strategie is dus vooralsnog dat we samen met de ondernemer zorgdragen voor continuiteit en de motivatie bij de ondernemer erin houden. 

Ten aanzien van nieuwe projecten kunnen wij vermelden dat wij deze alleen plaatsen als wij het risico beheersbaar vinden. Wij kijken extra kritisch naar de remweg in prive en de courantheid van ondernemingen. Deze tijden bieden ook kansen voor starters. Overnamesommen zijn laag en indien concepten in een 1.5 economie succesvol kunnen zijn, dan is het juist van wezenlijk belang dat we deze ondernemers helpen. Wij investeren zelf ook in alle projecten. Als wij een project te risicovol achten dan plaatsen wij deze niet. De spaarrente is nihil. De aandelenbeurzen zijn ook onzeker. Investeren op ons platform levert een hoge rente op (die ook gewoon bedrijfseconomisch voor een horeca-exploitatie) verantwoord is. U investeert ook daadwerkelijk in een onderneming die u kunt volgen. En deze heeft zolang de zaak niet failliet gaat altijd een bepaalde waarde. Wij proberen in het te financieren bedrag rekening te houden met de waarde bij verkoop in mindere tijden. Wel blijven er risico's zitten aan een investering. Maar dat geldt voor alle investeringen. Ons advies is dus nog steeds om gespreid te investeren. 

Is investeren in de horeca n.a.v. de Corona maatregelen niet bovengemiddeld risicovol?

De horeca is 1 van de grootste branches in Nederland en bestaat uit heel veel deelsegmenten. Niet alle segmenten zijn geraakt door de Corona maatregelen. De fastfood sector heeft het bijvoorbeeld ten tijde van de close down uitstekend gepresteerd. Daarnaast is het leeuwendeel van de bedrijven die wij financieren financieel voldoende sterk om zelfs in dit soort marktomstandigheden te overleven. Tot op heden heeft onze portefeuille het buitengewoon goed gedaan. Bij nieuwe aanvragen kijken we uiteraard nog kritischer naar de weerbaarheid bij bijzondere marktomstandigheden. Aan de andere kant bieden dit soort marktontwikkelingen ook enorme kansen voor professionele en slagvaardige ondernemers. Overnamesommen liggen momenteel aanzienlijk lager dan voorheen, met verhuurders valt weer meer te onderhandelen en de druk op de arbeidsmarkt (hogere loonkosten) neemt ook wezenlijk af. Wij financieren (in tegenstelling tot banken) juist anti cyclisch. In economisch mindere tijden is het voor professionele ondernemers veel interessanter om te groeien. De cafesector (en dan met name de locaties zonder terrasfaciliteit) is naar onze mening een deelsegment dat een te hoog risicoprofiel heeft. Dat geldt ook voor grootschalige uitgaanscentra. 

Investeert uw platform ook zelf in geplaatste projecten?

Ja, uiteraard. Wij hebben de plannen uitgebreid getoetst en ook de ondernemers leren kennen. Dan zou het naar onze mening vreemd zijn, indien wij niet zelf mee doen met een project dat uiteindelijk door onze kritische beoordeling is gekomen. Ook voor ons is het een aantrekkelijk rendement op aanwezig vermogen. Met deze investeringen die maandelijks ook aan ons worden teruggestort, kunnen we weer investeringen doen in de optimalisatie van onze dienstverlening aan onze investeerders. 

Waarom financieren banken de horeca bijna niet?

Dat beeld is niet helemaal correct. Dit geldt meer voor startups dan voor gevestigde ondernemers met track record. Banken financieren ook horeca. Alleen doen ze dit naar onze mening niet met de juiste timing. Als de hele sector al jaren een positieve ontwikkeling laat zien, dan zullen banken sneller geneigd zijn om te financieren dan in tijden waar de sector in algemene zin minder presteert. Het grote nadeel van dit bancaire beleid is dat in positieve marktomstandigheden investeringen ook wezenlijk hoger liggen (overname, verbouwingskosten etc.). Er zijn altijd goede en minder goede economische tijden. Dat geldt voor de hele economie. Wij vinden de horeca een courante sector. De leegstand van horecapanden is nihil. Er zijn dus altijd wel weer kopers te vinden voor een horeca-exploitatie. Bij tegenvallende prestaties is de dekkingswaarde o.i. gunstiger dan bij heel veel andere sectoren. 

Waarom financiert u ook grote partijen die ook bancair gefinancierd kunnen worden?

Het staat een ondernemer vrij om de financiering bij een bank onder te brengen. Per saldo betaalt een professionele horeca-ondernemer een lagere rente bij de bank dan via crowdfunding. Echter wordt in 99% van de gevallen door de bancaire instelling ook staatsgarantie ingebouwd. Daarvoor dient de ondernemer via de bank een hoge provisie af te dragen. Banken concurreren dan uitsluitend nog op de rente tarieven. Die liggen bij professionele horeca-ondernemers gemiddeld 3% lager dan via crowdfunding. Echter stellen banken ook hogere solvabiliteitseisen, terwijl wij meer naar de kasstroom kijken. Bij ons kunnen grotere partijen (franchise etc.) heel snel een financieringsaanvraag beoordeeld krijgen. Snelheid is bij mooie transacties vaak vaak groot belang en tijd is geld. Vandaar dat veel bekende horecaformules graag met ons zaken doen. Dit staat dan nog even los van het feit dat deze ondernemingen inzien dat publiciteit en gastloyaliteit het verschil in rente ruimschoots compenseert. Wij richten ons dus specifiek op deze ketens/ groepen. Dat is voor onze investeerders een interessante belegging. 

Waarom is er soms sprake van een periode waarin er geen projecten worden geplaatst?

Wij plaatsen uitsluitend projecten waarvan wij van mening zijn dat die aan onze criteria voldoen. Dan kan het zijn dat er ondanks veel nieuwe financieringsverzoeken, wij deze niet kunnen honoreren. Ons platform is financieel gezond en er is bedrijfseconomisch bezien geen noodzaak om een minimaal aantal projecten per periode te plaatsen. Dit in tegenstelling tot veel andere platformen met hoge overheadkosten. Voor ons is behartiging van de belangen van onze investeerders prioriteit nummer 1. Hierdoor hebben wij het hoogste netto rendement van Nederland en een grote loyale pool van investeerders. 

Waarom werkt automatisch investeren niet altijd?

Automatisch investeren wordt toegepast op het moment dat de som van alle automatische investeringen niet het doelbedrag heeft overschreden. Indien dit wel het geval is, dan zullen de automatische investeringen voor dat specifieke project niet worden geactiveerd. Investeringen kunnen dan uitsluitend handmatig worden ingevoerd.

Waarom zitten projecten altijd zo snel vol?

Wij kunnen niet garanderen dat een geregistreerde investeerder ook altijd op tijd is om een investering te kunnen plegen. Wij hebben een grote groep aan investeerders (crowd). Deze groep groeit. Ons aanbod van nieuwe projecten is beperkt, mede vanwege ons strenge publicatiebeleid. Door de omvang van het investeerdersbestand kan het voorkomen dat kleinere projecten extreem snel gefinancierd zijn. Helaas hebben wij hier geen enkele invloed op. Wij zien bij voorkeur dat projecten langer op onze website 'open' staan. 

Waarom is automatisch investeren vanaf 500 euro en niet vanaf 250 euro?

Wij hebben automatisch investeren op verzoek van vele investeerders in het leven geroepen, mede om investeerders ook tijdens afwezigheid te kunnen investeren in een project. De behoefte aan automatisch investeren zat vooral bij investeerders die een hoger dan gemiddelde investering plegen. Derhalve hebben wij een drempel ingevoerd van 500 euro. Wij wensen automatisch investeren ook niet aan te moedigen en hanteren ook striktere voorwaarden indien er automatisch wordt geinvesteerd. Het vormen van een drempel draagt o.i. bij aan het beheersbaar houden van automatische investeerders. 

Waarom wordt de (voor) aankondiging van nieuwe projecten alleen na inloggen vertoond?

Op basis van ontvangen feedback, willen wij er zeker van zijn dat vooraankondigingen bij een ieder goed zichtbaar zijn. Verstrekking per e-mail geeft geen garantie dat deze ook aankomt. Wel kunnen investeerders zich aan of afmelden voor de berichtgeving rondom nieuwe updates. Op het moment dat er een vooraankondiging volgt, dan kan het project (na inloggen) worden bekeken. 

Waarom richt u zich uitsluitend op financiering van (horeca) gelieerde bedrijven?

Wij zijn van mening dat alleen met de juiste expertise een aanvraag goed beoordeeld kan worden. Sector kennis is hierin cruciaal. Mede door de exclusieve branche benadering weten wij de risico's goed in te schatten. Ons gemiddelde gerealiseerde rendement behoort tot de top van de Nederlandse crowdfund markt. Daarnaast is de horeca toegankelijk, waardoor investeerders de investering zelf ook 'live' kunnen volgen en daarnaast ook ambassadeur kunnen worden van het concept. 

Waarom ligt de geboden rente zo hoog?

De gemiddelde geboden rente op ons platform ligt op circa 8%. Wij verwachten dat de rente iets zal dalen de komende jaren. Voor de kredietcrisis en het monetaire beleid lag de gemiddelde bancaire rente voor horeca-exploitaties zo rond de 6%. Banken kunnen gebruik maken van een borgstellingsfaciliteit vanuit de overheid. Dus ondanks de harde zekerheden van de bank worden desondanks hoge rentetarieven doorberekend. Horeca-ondernemingen zijn gewend om rentes op financieringen te betalen varierend van 6% tot 12%. Dat past ook in het exploitatie model. De geboden rentes zijn derhalve marktconform voor de sector.